slideshow 1 slideshow 8 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6 slideshow 7
Nordsjællands Svæveflyveklub er landets største svæveflyveklub med mere end 150 medlemmer og en flypark bestående af mere end 25 svævefly.

Vi flyver fra egen svæveflyveplads Gørløse Svæveflyvecenter, beliggende imellem Hillerød og Slangerup og med under 1 times kørsel fra det meste af København og byer i Nordsjælland.

Svæveflyvning kan dyrkes som en afslappet form for  flyvning eller som konkurrencesport, hvor nærvær med naturen og naturens kræfter, på en helt anden måde end man er vant til, giver mange gode oplevelser og udfordringer og dette kun ved brug af luftens egen energi.Hvis din interesse er vakt er du meget velkommen til at se flyene, klubbens faciliterer, eventuelt få en prøvetur og ikke mindst se hvordan klubbens aktiviteterne afvikles.
Vi glæder os til at se dig.

 

Stor hæder til NSF medlemmer

Erik Jensen er tildelt Gøtapokalen.
 

Ved Dansk Svæveflyver Unions repræsentantskabsmøde d. 11/3 2023 blev Erik tildelt Gøtapokalen, som i 1942 er skænket af direktør Osvald Arnulf-Olsson, formand for Aeroklubben i Gøteborg. Pokalen er danske svæveflyveres højeste hædersbevisning, som uddeles for særlig fortjenstfuld indsats i dansk svæveflyvning.
Pokalen blev overrakt af hovedbestyrelsens formand Jens Hansen, som blandt andet begrundede tildelingen sådan:

”Erik har været svæveflyver i mere end 50 år, og har i alle år været et særligt skattet medlem med stor faglig viden indenfor materielområdet, som er kommet NSF og alle landets svæveflyveklubber til gavn.

Erik har i mange år været medlem i havarikommissionen, har været og er fortsat yderst aktiv som materielkontrollant, og hvor Erik har overført sin faglighed ved at deltage i de udvalgsarbejder der har været ved at implementere Camo-reglerne i 2010, og som stadig gælder for flymaterielkontrollen i Svæveflyveregi.

Erik udfører endvidere ofte specialopgaver for DaSK, som i forvejen besidder stor faglighed, men hvor Erik med stor glæde supplerer med egne løsninger, som også omhandler andre opgaver end flymateriel.  

Erik har med sund fornuft og høj faglighed viderebragt gode holdninger til sine klubkammerater, og der er ingen tvivl om, at den høje materielstandard er medvirkende til at øge flyvesikkerheden indenfor vores sport”.

Gøtapokalen er tidligere tildelt 4 nuværende og forhenværende medlemmer af NSF, som er:

Mogens Bringø, Eli V. Nielsen, Mogens Hansen og Jan Schmeltz Pedersen.

Vi ønsker Erik tillykke med den velfortjente hædersbevisning.

Søren Larsen

 

Kaj Lund er tildelt Dansk Svæveflyver Unions guldemblem

Ved samme repræsentantskabsmøde blev Kaj tildelt Unionens guldemblem, som tildeles personer, der har ydet dansk svæveflyvning særlige og betydningsfulde tjenester eller har gjort sig særlig fortjent til denne udmærkelse for mange års uegennyttigt arbejde indenfor klubber eller Union.

Guldemblemet blev overrakt af hovedbestyrelsens formand Jens Hansen, som blandt andet begrundede tildelingen med, at Kaj igennem mange år har arbejdet for udbredelsen af svæveflyvning på Sjælland, og har altid været hjælpsom med at få svæveflyvekammerater i luften. Han stiller andre før sin egen flyvning.

Udover indsatsen i Nordsjællands Svæveflyveklub er han også engageret og interesseret i DASK's virksomhed, som også giver ham erindringer om hans ungdom som svæveflyver.

Han er meget opmærksom på at bevare Svæveflyvning Nordsjælland, så han er jævnligt i dialog med Hillerød kommune om Kommuneplan, lokalplan og miljøforhold, så han arbejder aktivt for at fremtidssikre klubben og dens flyveplads til gavn for svæveflyvning i almindelighed.

Guldemblemet er tidligere tildelt 4 nuværende og forhenværende medlemmer af NSF, som er: Per Weishaupt, Mogens Hansen, Jan Schmeltz Pedersen og Jens Feldborg

Vi ønsker Kaj tillykke med den velfortjente hædersbevisning.

Søren Larsen

Torben Simonsen hædret med Dansk Svæveflyver Unions guldnål.

Ved repræsentantskabsmødet blev Torben tildelt Unionens guldnål for en mangeårig betydelig indsats for at tilvejebringe fordelagtige forsikringer til danske svæveflyvere. Torben har forhandlet gode priser og vilkår, som betyder en lettelse i hverdagen for alle klubber.

I starten var vi forsikret som en afdeling under GF forsikring, men da administrationsbidraget blev for dyrt konstruerede Torben den nuværende ordning med en selvstændig enhed. Dette har betydet flere reduktioner i præmierne gennem årene.

Vi ønsker Torben tillykke med den velfortjente hæder.

Søren Larsen

Hvis du vil læse mere om de 2 hædersbevisninger, og hvem de er tildelt gennem tiderne, kan du finde oplysningerne i unionshåndbogen (UHB) på DSvU’s hjemmeside. Gøtapokalen har gruppe 214, side 1 og 2 og Guldemblemet har gruppe 212.

 

Generalforsamling 2023 og gebyrreglement

Så har vi en dato for årets ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen finder sted torsdag d. 30. marts kl. 18:30 i klubhuset.

Vi har lagt bestyrelsens forslag til gebyrreglement på hjemmesiden under "Forside » Medlem » Dokumenter » Fra bestyrelsen & udvalg » Generalforsamlinger".

Du skal være logget på hjemmesiden for at se dokumenterne.

Vi minder om, at hvis du ønsker at få behandlet forslag på den ordinære generalforsamling, skal forslaget sendes til bestyrelsen senest 15. februar.

 

Mvh

Bestyrelsen

Nordsjællands Svæveflyveklub | Kurreholmvej 39 | 3330 Gørløse | Tlf. 48 27 85 00